MENY

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Välkommen till workshop som anordnas av RCC Syd i samarbete med Peter Leander, Regionöverläkare i Bild- och Funktionsmedicin.

Datum: Fredag 21 september 2018
Tid: 09.00-16.00
Plats: Gamla Gästmatsalen, Medicon Village Lund
Målgrupp för dagen: är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som skall utföra undersökningar. Deltagande av verksamhetschefer och sektionschefer är önskvärt. De kliniska diskussionerna leds av en urolog.

Frågor: Peter Leander, peter.leander@skane.se  Telefon: 040-338910
Anmälan:Sista anmälningsdag har passerats.

Bakgrund och målsättning

MRT prostata har på några år gått från att vara en metod som utförts i ett fåtal patienter till att nu vara helt etablerad och mycket talar för att undersökningen i en snar framtid kommer att föregå diagnostik med biopsi. Även guidning av dessa biopsier med MRT av prostata är ett område där radiologin skall samarbeta med urologin och där olika tekniska lösningar diskuteras.

För radiologin är det en utmaning att klara de krav på ökade volymer av MRT av prostata som krävs och denna dag avser att komma fram till ändamålsenliga undersökningar med en samsyn i Södra Sjukvårdsregionen.

Dagen börjar med en föreläsning av en framstående amerikan inom området. Därefter kommer programpunkterna till största del domineras av diskussioner och alla uppmanas att delta.

Program

09.00-09.30 Anmälan och fika samt välkomstord av Björn Ohlsson RCC syd
09.30-11.00 Föreläsning av Jeffrey Weinreb som blivit ombedd att tala om aktuella frågor inom området MRT av prostata
11.00-11.30 Diskussion med Jeffrey Weinreb om trender i USA och utveckling
11.30-12.30 Indikationer för MRT av prostata, vad säger SVF. De tre indikationerna diagnostik, staging och aktiv monitorering. När kommer genombrottet för MRT före biopsi? Leds av urolog Thomas Jiborn och sektionschef Carin Cronberg
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Sekvensval för MRT av prostata inklusive diskussion om kontrast. Leds av Peter Leander
14.30-15.00 Biopsier a) Fusionsbilder för biopsier och b) problem med MRT efter biopsier – hur gör vi? Leds av Roland Stendlert och Peter Leander
15.00-15.30 Gemensam prostataskiss för att markera våra fynd – Sectra
15.30-16.30 PIRAD version 2 – Skriver vi svar enligt mall – Leds av Peter Leander


Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 13 september 2018