Multidisciplinära konferenser (MDK) inom radiologin, workshop kring teknisk utbyggnad och samarbetsformer i södra sjukvårdsregionen

MDK har varit positiva för lika vård och snabbare utredningar i ett 30-tal cancerförlopp. Resursåtgången är relativt stor och nu vidtar ett arbete att i större omfattning än tidigare optimera arbetet med MDK i södra sjukvårdsregionen. Organisatörer: RCC Syd och Peter Leander Regionöverläkare i Bild- och Funktionsmedicin
Målgrupper: Verksamhetschefer, MTA chefer, intresserade läkare som arbetar med MDK i olika sjukdomsförlopp

Dagen kommer att innefatta diskussioner om:

  • Diskutera och komma fram till strategier hur sjukhus/röntgenavdelningar som normalt skickar fall till regionala konferenser få möjlighet att aktivt delta med egna fall. Tanken är att detta ökade aktiva deltagande skall minska kunskapsutarmning på dessa avdelningar och ge kunskapsöverföring. Dessutom kan ett naturligt deltagande av flera avdelningar innebära en möjlighet till avlösning/backup vid semestrar etc.
  • Tekniska förutsättningar. För denna diskussion skall deltagande av MTA/Medicinsk Service i Region Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg delta. En analys bör göras i förväg över det aktuella läget. Analysen skall också omfatta vilka standarder som finns för videokonferenser och en enklare uppskattning vad det skulle kosta att bygga ut tekniken så att Bild och Funktionsundersökningar kan visas från alla uppkopplade avdelningar.
  • Hur optimerar vi arbetet med MDK genom att riktlinjer för remisser och svar enligt fastställda mallar sprids och används.

Preliminärt program

09.30 – 10.00 Välkomna, kaffe och smörgås, 09.50 kort introduktion av Björn Ohlsson, RCC syd
10.00 – 10.30 MDK ur ett strukturellt-, funktionellt och resursförbrukningsperspektiv – Linn Rosell
10.30 – 10.45 RCC sydösts arbete med att strukturera MDK
10.45 – 11.15 Framtida perspektiv på MDK och hur RCC arbetar med frågan – Björn Ohlsson RCC syd
11.15-11.30 kort paus
11.30-12.30 Teknisk genomgång av avdelningarna i Halmstad, Växjö/Ljungby, Karlskrona/Karlshamn, Kristianstad, Ystad, Helsingborg, Lund och Malmö. Om det finns fler avdelningar som är aktuella så inkluderas givetvis dessa – MTA
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.15 Hur arbetar vi med optimering av MDK. Radiologer och RPPL för förloppen pancreas, gyn cancer och kolorektal – Jessica Wihl, Päivi Kannisto, Johanna Berg, Johan Bengtsson, Staffan Weiber, Björn Ohlsson, Peter Leander
14.15-15.30 Hur ser läkare i Bild och Funktion på möjligheterna till större deltagande i konferensverksamheten från avdelningarna i södra sjukvårdsregionen? Vad behövs för att visionen skall kunna genomföras? – Diskussion som leds av Peter Leander

Datum: Onsdag 17 oktober 2018
Tid 10.00-15.30
Plats: Hotell Statt, Hässleholm
Frågor: Peter Leander, peter.leander@skane.se 040-338910