Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 11 maj bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Datum: tisdagen den 11 maj kl 13-16.30
Plats: Digitalt möte 
Anmälan: Sista anmälningsdag är passerad 

RCC Syd arrangerade möten på samma tema 2018 och 2019, och vi är glada att på nytt kunna inbjuda till ett sådan möte, även om det får ske digitalt. Mötet denna gång kommer att ha två fokusområden:

  • Nya lösningar och arbetssätt som kommit fram under pandemin
  • Utvecklingsområden inom cancervården utifrån årets canceröverenskommelse och den regionala cancerplanen.

Det blir tillfälle till gruppdiskussioner utifrån båda dessa områden.
Punkten om canceröverenskommelsen kommer att fokusera på de utvecklingsområden som är nya i årets överenskommelse och olika grupper kommer att diskutera frågor utifrån dessa områden. Om man föredrar att diskutera ett visst område går det bra att meddela detta genom att svara på mailet med anslutningslänk till mötet som kommer att skickas ut några dagar före mötet. De aktuella områdena är:

  • Cancerrehabilitering
  • Palliativ vård
  • Informationsinsatser om cancer
  • Kompetensförsörjning
  • Forskning

Program:

Moderator: Ylva Källman

13-13.05 Välkomna och presentation av programmet: Björn Ekmehag, ordf i RCC Syds styrgrupp

13.05-13.20 Inledning: ”Patientsamverkan i cancervården” Didrik von Porat, ordförande RCC Syds Patient- närståenderåd

13.20-13.40 ”Covid 19 påverkan på cancervården”: Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Mellansverige

13.40-14.25 Exempel på positiva arbetssätt som kommit ur pandemin:

”Utvärdering av digitala möten”: Annika Kisch, Ingrid Kristensen, Sjuksköterskor och FoUU-ledare, SUS

 ”Utveckling av MDK, exempel från CUP-processen”: Kristina Arnljots, RPPL CUP-processen, Jessica Wihl & Linn Rosell, RCC Syd

”Övergång till digitala metoder på Cancerrehabiliteringsmottagningen i Helsingborg”: Charlotta Hasselberg & Patrik Göransson, psykologer Cancerrehab-mottagningen, Helsingborg

Paus

14.40-15.00 Efterföljande diskussion i mindre grupper

15.00-15.20 Återkoppling efter diskussion i mindre grupper (moderator)

15.20-15.40 Pågående satsningar på cancersjukvården: Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef & Björn Ohlsson, medicinsk chef, RCC Syd

15.40-16.00 Efterföljande diskussion i mindre grupper

16.00-16.30 Återkoppling av diskussion och avslutande ord