Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 11 maj bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Datum: tisdagen den 11 maj kl 13-16.30
Plats: Digitalt möte 
Anmälan: Anmäl dig senast 4 maj 

”Optimerad och jämlik cancervård” var temat för dialogmöten mellan regionala patientprocessledare, patient- och närståenderepresentanter, chefer i sjukvården samt företrädare för förvaltningarna i Södra sjukvårdsregionen som RCC Syd anordnade 2018 och 2019. Under 2020 ställdes mötet in på grund av Covid 19-pandemin.

Mötet denna gång kommer att ha två fokusområden: Nya lösningar och arbetssätt som kommit fram under pandemin och Utvecklingsområden inom cancervården utifrån årets canceröverenskommelse och den regionala cancerplanen.

Preliminärt Program:

Moderator: Ylva Källman

13-13.05 Välkomna och presentation av programmet: Björn Ekmehag

13.05-13.20 Inledning: ”Patientsamverkan i cancervården” Didrik von Porat alt annan representant för PNR

13.20-13.40 ”Covid 19 påverkan på cancervården”: Johan Ahlgren

13.40-14.25 Exempel på positiva arbetssätt som kommit ur pandemin

Paus

14.40-15.00 Efterföljande diskussion i mindre grupper

15.00-15.20 Återkoppling efter diskussion i mindre grupper (moderator)

15.20-15.40 Pågående satsningar på cancersjukvården (ÖK cancer 2021 i relation till cancerplanen samt koppling till regionernas handlingsplaner): Maria Rejmyr Davis & Björn Ohlsson

15.40-16.00 Efterföljande diskussion i mindre grupper

16.00-16.30 Återkoppling av diskussion och avslutande ord

 

Anmälan