Dialogmöte för regionala patientprocessledare

OBS! Mötet är inställt med anledning av covid-19.

Datum: Fredag 27 mars 2020
Tid 09.00–15.00 
Plats: Sharience, The Spark, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund
Anmälan: Anmäl dig senast den 17 mars

Mötet blir in den nya administrationsbyggnaden på Medicon Village
som heter The Spark och lokalen heter Sharience.

Agenda:

09.00 Fika

09.30 Presentationsrunda

09.45 Information från RCC Syd

10.00 Cancerplan och regionalt processarbete

11.00 RPPL cancerrehab i primärvården. Anna Johnsson, Louise Gamming

11.40 Kvalitetsregister

12.00 Lunch

13.00 Molekylär diagnostik. Marcus Heidenblad, Anders Edsjö

14.00 Användande av molekylär diagnostik i praktiken. Fredrik Liedberg

15.00 Avslutning