Diagnostiskt centrum

Region Skåne och Regionalt cancercentrum syd tog initiativet till att bilda det första diagnostiska centrumet i Sverige för tidig upptäckt och bättre prognos för cancerpatienter. Centrumet öppnade den 1 oktober 2012 på medicinkliniken, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och erbjuder utredning utan väntetider för patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom i nordöstra Skåne efter remiss från läkare. Idag finns även diagnostiskt centrum i Helsingborg.

Målet med Diagnostiskt centrum är:

  • Kortare tid från symptom till diagnos
  • Tidig upptäckt av cancer
  • Ökat samarbete mellan primärvård och sjukhusvård

Diagnostiskt centrum är till för patienter över 18 år som söker hjälp inom i primärvården (vårdenhet eller annan vårdgivare) med symtom på allvarlig sjukdom där läkaren efter en grundläggande utredning inte finner någon diagnos. Läkaren kan då kontakta Diagnostiskt centrum som erbjuder utredning inom 3 arbetsdagar.