Nationella arbetsgruppen för prevention

Uppdrag

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har beslutat om arbetsgruppens uppdrag. Exempel på uppdrag är:

  • Arbeta med utveckling av preventivt arbete på nationell nivå men också applicera och utveckla preventiva insatser utifrån behoven i region/landsting. 
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige.
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för UV-strålning.
  • Sprida den Europeiska kodexen mot cancer. 

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för prevention :

Ordförande

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst

 

 

Ledamöter

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

 

Jennie Jackson

projektledare LEVLA

RCC Stockholm Gotland

Christin Anderhov Eriksson

Processledare Prevention

Rcc Sydöst

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Klara Nypelius-Standley

processledare prevention

RCC Syd