Stöd vid information till kvinnor och patienter

OBS! Materialet på den här sidan togs fram 2014 och gäller för landsting och regioner som ännu inte infört förändringar enligt det Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention, som antogs 2017.

Här hittar du kallelse, olika svarsbrev, påminnelse, frågor och svar samt information inför första besöket. Du kan också ta del av fördjupad information om gynekologisk cellprovskontroll och screening.

Kallelser

Samtliga landsting och regioner ska kunna använda likadana kallelser, så att enbart lokal information om adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera skiljer sig åt.

Kallelser för nedladdning

  1. Adobe InDesign 5.5  (INDD-filer, ikoner, typsnitt)
  2. Adobe InDesign äldre versioner (IDML-filer, ikoner, typsnitt)
  3. PDF-filer
  4. Ikoner och typsnitt  (separat)
  5. Alla filer i ett paket  (INDD, IDML, PDF, ikoner, typsnitt)

Mallarna tillhandahålls i både färg och svartvitt. De finns att ladda ner i form av pdf-filer samt i form av en samling med originalfiler (Adobe InDesign). Det finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler att ta del av. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version 5.5 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign ska ladda ner IDML-filerna.

Frågor och svar om gynekologisk cellprovskontroll

Här kan du ladda ner information om gynekologisk cellprovskontroll som kan delas ut till kvinnor och patienter.

Frågor och svar om gynekologisk cellprovskontroll (pdf) 

Information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska


Kvalitetssäkrad information om de kvinnliga screeningprogrammen finns publicerad på 13 olika språk på 1177.se. En särskild illustration har tagits fram som innehåller en kort-adress och en länk till ingångssidan för den översatta informationen. Målgruppen är i första hand personer som inte förstår svenska men det kan även fungera för de som inte är läskunniga.  

Illustrationer för nedladdning

Gynekologisk cellprovskontroll i (färg) jpg
Gynekologisk cellprovskontroll (svartvit) jpg