Arbetsgrupp för nivåstrukturering

Arbetet med nationell nivåstrukturering drivs av en nationell arbetsgrupp utsedd av RCC i samverkan. I arbetsgruppen för nivåstrukturering finns representanter från varje sjukvårdsregion. RCC i samverkan beslutar vilka diagnoser som ska bli föremål för utredning och tillsätter sakkunniggrupper för respektive diagnos. 

Stefan Rydén

ordf. Nat arbetsgrupp nivåstrukturering

RCC i samverkan

Torbjörn Myrnäs

RCC Norr

Ralf Segersvärd

RCC Stockholm Gotland

Jessica Wihl

RCC Syd

Reidar Källström

RCC Sydöst

Pia Jestin

RCC Uppsala Örebro

Eva Haglind

RCC Väst