MENY

Vårdprogram och SVF på remiss

Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida.

Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Från den 15 april 2019 infördes en förändring i rutinen för remissrundor.

Ny rutin för remisshantering av vårdprogram

Remissrunda för reviderade vårdprogram

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna i vårdprogrammet och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom vårdprogrammet. Här publiceras också nya vårdprogram som har varit på en första remissrunda till professionen och patientföreningarna. Remissrundan är två månader lång.

Till varje vårdprogram hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument)

Remissrunda för reviderade SVF

Remissrundan för reviderade standardiserade vårdförlopp (SVF) riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna, på samma sätt som för reviderade vårdprogram. Remissrundan är en månad lång.

Remissrunda för nya vårdprogram

Remissrundan för helt nya vårdprogram riktar sig enbart till professionen och patientföreningarna. Syftet är att diskutera det medicinska innehållet. Efter revidering kommer vårdprogrammen att gå på remissrunda även till regionerna. Remissrundan är en månad lång.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument)

Vårdprogram under framtagande

Här listas de nya vårdprogram som ännu inte varit på remissrunda eller publicerats. Ordförande i vårdprogramgruppen inom patentes.

  • Merkelcellstumörer (Viveca Björnhagen Säfwenberg)
  • Palliativ vård för barn (Christina Lindström)
  • Skivepitelcancer i huden (John Paoli)
  • Hypofystumörer (Oskar Ragnarsson)

Kontakt

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 16 september 2019