Informationsträff och kick-off för Standardiserade Vårdförlopp

Under den första delen av 2016 kommer fem nya cancerprocesser inkluderas av den nationella satsningen ”Varje dag räknas! -en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården”. Bröstcancer, kolorektalcancer, lungcancer, lymfom och okänd primärtumör (CUP). Som ett led i detta bjuder Region Skåne och RCC Syd in till kick off.

Datum: 13/11 2015
Tid: 13.00 -16.00
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Lund

Målgrupp: Alla som har intresse av den nationella satsningen, exempelvis medarbetare i lokala cancerteam såsom läkare, kontaktsjuksköterskor, koordinatorer samt övrig personal, medarbetare inom primärvården, patient och närstående representanter, politiker/beslutsfattare/ledare med ansvar för cancervården i Skåne etc. Personer från andra delar i södra sjukvårdsregionen är hjärtligt välkomna.

Evenemanget är fullsatt, inga fler anmälningar emottages.

Program (pdf)