Projektorganisation för införande av patientöversikter

Organisationen i projektet för införande av patientöversikter utgår från den modell som togs fram i projektets förstudie och garanterar bred förankring för styrning och förvaltning via styrgrupp, arbetsutskott och arbetsgrupper.

Utöver de företrädare som listas nedan ingår i styrgruppen även två representanter från arbetsutskottet.

I arbetsutskottet ingår representanter från de åtta diagnoser som ingår i projektet. Där hanteras diagnosövergripande frågor i arbetet med utveckling och implementering av patientöversikterna.

Styrgrupp

Hans Hägglund

ordförande styrgruppen för IPÖ

Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

Siri Kautsky

patientföreträdare

RCC Stockholm Gotland

Bo Erixon

patientföreträdare

PNR Syd

Nils Feltelius

myndighetsföreträdare

Läkemedelsverket

Jonathan Lind Martinsson

myndighetsföreträdare

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Karolina Antonov

industriföreträdare

Läkemedelsindustriföreningen

Lena Svendsen

industriföreträdare

Swedish Medtech

Per Nordbrant

verksamhetschefsgruppsrepresentant

Länssjukhuset Jönköping

Magnus Stenbeck

forskningsföreträdare

Tobias Sjöblom

finansiärsrepresentant

Sjöbergstiftelsen

Lars Lindsköld

finansiärsrepresentant

Sweper/Swelife

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

Torbjörn Eles

nationellt IT-ansvarig INCA

RCC Väst

Marie Lindquist

registerproduktägare

RCC Stockholm-Gotland

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Mellansverige

Arbetsutskott

Ulrika Harmenberg

njurcancer

 

Ingela Franck Lissbrant

prostatacancer

Gunnar Wagenius

lungcancer

Maria Ekholm

bröstcancer

Hanna Eriksson

melanom

Cecile Hveding

myelom

Thomas Högberg

äggstockscancer

Michael Strandéus

centrala nervsystemet