Manual läkemedelsuppföljning

Här kommer de dokument och manualer finnas som du behöver i ditt arbete med registrering av läkemedelsanvändning i de regionala uppföljningsregistren efter 1 september 2017.

Manualen för Läkemedelsmodulen på INCA är preliminär och kommer att uppdateras löpande.

Manual för arbetet med läkemedelsregistret (pdf, nytt fönster)

Följande rapport ligger till grund för uppföljning av läkemedelsanvändning efter september 2017:

Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel (pdf, nytt fönster)

Dokument kopplade till det tidigare registret för läkemedelsuppföljning hos RCC Stockholm-Gotland finns på den regionala sidan.

Faktaägare: Freddi Lewin
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 17 april 2018

Regionalt