Komplementär och alternativ medicin (KAM) vid cancer

Vi bjuder in profession inom cancervården till en dag för att öka kunskapen om KAM och ge råd om var man kan hitta faktabaserad information. Vi ger också exempel på användning i vården. Programmet avrundas med att vi lär oss mer om användning av medicinsk cannabis.

Programpunkter:

  • Vad är KAM och hur stor andel av patienterna använder KAM?
  • Vilka råd kan man ge till patienterna som funderar på KAM?
  • Var kan man hitta mer information?
  • Vad vet vi om naturpreparat och cancerbehandling?
  • En patients perspektiv
  • Medicinsk cannabis vid svår smärta

Datum: onsdag 6 februari 2019
Tid 09.30–15.15 (kaffe/te från 09:00)
Plats: Hörsalen Scheelevägen 2, Medicon Village, Lund
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Sista anmälningsdag har passerats 

Anmälan är bindande och förhinder meddelas till: ann-sofie.fyhr@skane.se

Program

09.30–09.45 Välkomna och inledning. AnnSofie Fyhr, verksamhetsutvecklare RCC Syd, och dagens moderator.

09.45–10.30 Vad är KAM och hur ser användningen ut?
Kathrin Wode och Johanna Hök Nordberg. Kathrin är överläkare i onkologi. Johanna är Med. Dr och apotekare. Båda är processledare vid RCC Stockholm-Gotland i Integrativ Cancervård.

10.30–11.00 Fika

11.00–12.30 Mer om KAM
Kathrin och Johanna fortsätter:

  • Vilka råd kan man ge till patienterna som funderar på KAM?
  • Var kan man hitta mer information?
  • Vad vet vi om naturpreparat och cancerbehandling?

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Jag är mer än bara en cancerdiagnos....
Judit Denés berättar om sina erfarenheter av KAM och av cancervården.

14.00–15.00 Medicinsk cannabis vid svårbehandlad smärta – alternativ till opioider? Gunnar Skagerberg och Henrik Grelz. Gunnar är överläkare och Henrik är specialistläkare, båda vid Smärtrehabilitering, SUS, Lund.

15.00–15.15 Summering och avslutning