Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänkt hudcancer.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i teledermatoskopi

Använd den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari för att genomföra utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till läkare i primärvården och omsorgspersonal som tar bilder till remisser.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänkt hudcancer. Utbildningen är indelad i fyra moduler som tar cirka 15 minuter var. Det går att göra en del i taget och sedan spara för att återkomma till utbildningen senare. Varje modul har information och övningar med tydliga instruktioner. Webbutbildningen avslutas med en självskattning och ett intyg på genomförd utbildning.

  1. Riskbedömning
  2. Vanliga diagnoser
  3. Undersökning
  4. Remiss

För detaljerad information hänvisas du i utbildningen till riktlinjer och de diagnosspecifika vårdprogrammen.

Utbildningen är även tänkt att fungerar som en bildbank för hudtumörer, som går att komma tillbaka till flera gånger.

Teledermatoskopi – hur man tar bilder i 10 steg (pdf, nytt fönster)

Bildunderlag i webbutbildningen är hämtat från kliniskt arbete och studier utförda av Johan Dahlén Gyllencreutz, verksamhetsöverläkare vid
Frölunda Specialistsjukhus, och John Paoli, Universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppföljning

För att följa hur många som har gått webbutbildningen finns möjlighet att skriva ut ett diplom efter genomförd utbildning. Det finns även möjlighet att få tillgång till webbutbildningen i ett format som kan läggas upp i respektive regional lärplattform. 

Referenser

Nationellt vårdprogram för hudmelanom

Nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden

Riktlinjer för behandling av skivepitelcancer och basalcellscancer från SDKO, Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi

Socialstyrelsens sida för statistik om cancer. Bland annat Statistik om nyupptäckta cancerfall 2019 och Cancer i siffror 2018.

Statistik om cancer, Socialstyrelsen

Avhandling om teledermatoskopi. 

Benefits and Risks with Digital Dermoscopy and Teledermoscopy (avhandlingen är på engelska)

Fördjupning

Alla länkar leder till information på engelska.

International Dermoscopy Society, med länkar till utbildningar/resurser.

International Dermoscopy Society 

International Dermoscopy Society, Youtube

Omfattande resurs för dermatoskopi med information om det mesta kring ämnet.

Dermoscopedia

DermNet NZ, med länkar till bland annat. lista på dermatoskop

Dermoscopy, DermNet NZ