Webbutbildning i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Trots omfattande screeningprogram för bröstcancer har primärvården en stor roll för upptäckt av bröstcancer. Detta kliniska stöd kan ses som ett förtydligande komplement till primärvårdens regionala kunskapsstöd, till exempel viss.nu i Region Stockholm, och till Nationellt vårdprogram bröstcancer.

Målgrupp:

Detta kliniska stöd är primärt till för dig som är specialist i allmänmedicin och arbetar i primärvården.

Syfte:

Syftet är att ge teoretisk och praktisk förtrogenhet med följande områden:

  • Aktuell statistik och fakta om bröstcancer och information om screeningprogrammet.
  • Att genomföra en adekvat inspektion och palpation av bröst vid smärta, knölar, hud- /konturförändringar och/eller sekretion, samt att ta adekvat anamnes som stödjer bedömningen.
  • Att bedöma nästa steg, inklusive att avvakta en menscykel och ompalpera, remittera för mammografi med normal prioritet för att utesluta bröstcancer respektive eller för att bekräfta välgrundad misstanke om bröstcancer (= SVF) samt hur remissen bör utformas.

Utbildningens innehåll

Den innehåller bland annat instruktionsfilmer för inspektion och palpation, statistik samt vägledande prioriteringsalgoritmer för nästa utredningssteg. Beroende på erfarenhetsnivå kan stödet betraktas som kompletterande information eller som en repetitionskurs. Materialet tar vanligtvis ca 30-60 minuter att gå igenom.

Kursinnehåll:

  1. Inledning – primärvårdens viktiga roll i arbetet mot cancer
  2. Basfakta om bröstcancer: incidens, mortalitet
  3. Basfakta om screeningprogrammet: deltagandegrad, undersökningar
  4. Vägledning i bedömning av olika bröstfynd: anamnes, inspektion (film), palpation (film), prioriteringsalgoritmer för olika fynd, remissen.
  5. Självtest
  6. Faktagranskare och medverkande i framtagande av utbildningen samt referenser.

Kontakt

Karin Leifland, processledare mammografi och radiologi RCC Stockholm Gotland

E-post