Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC) och syftar till att stärka möjligheterna för patienter och närstående att verka som företrädare.

Ämnesområde: Patient och närstående
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC, men främst till nya företrädare eller till dem som funderar på att bli det. Inga förkunskaper behövs.

Innehåll

Webbutbildningen ger en överblick över RCCs uppdrag, organisation och de delar RCC arbetar med för att förbättra cancervården, till exempel kvalitetsregister, nationella vårdprogram och Min vårdplan. Det finns också en modul som beskriver uppdraget som patient- och närståendeföreträdare samt en som ger en grundläggande beskrivning om cancer.

Utbildningen består av åtta moduler som är oberoende av varandra. Du kan alltså gå igenom modulerna i den ordning du vill. Varje modul tar 8–15 minuter.

Eftersom strukturen och arbetet skiljer sig något vid landets sex RCC kommer webbutbildningen att behöva kompletteras med sjukvårdsregional information. Det kommer att ske vid fysiska eller digitala utbildningstillfällen vid varje RCC.

Introduktionsmaterial

Till utbildningen finns ett skriftligt introduktionsmaterial som ger en övergripande bild av RCC och dess verksamhet samt en beskrivning av patientföreträdaruppdraget.

Introduktion patientföreträdare inom RCC (pdf, nytt fönster)