Webbutbildning i palliativ vård för läkare - Lindring bortom boten

Webbutbildningen Lindring bortom boten består av en grundutbildning och fördjupning och riktar sig till alla läkare och läkarstudenter.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: Betaniastiftelsen
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Utbildningen är exklusiv för läkare och läkarstuderande. Den erbjuds därmed enbart till dig som idag arbetar som läkare eller studerar till läkare.

Innehåll

Lindring bortom boten består av två delar: en grundutbildning som är yrkesgemensam och en fördjupande modul anpassad för dig som arbetar som läkare. Grundutbildningen ger grundkunskaper i palliativ vård och är baserad på vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Fördjupningen är anpassad för att ge dig som läkare fördjupade kunskaper i identifiering, prognosticering, samtal och läkemedelsbehandling.

Du behöver inte göra utbildningen vid ett och samma tillfälle utan kan dela upp din utbildningstid som det passar dig bäst. Utbildningen som helhet tar cirka sex timmar att genomföra.