Webbsänt seminarium - vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och ungdom

Seminariet presenterar det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av barn och ungdom. Det första i sitt slag. Patient- och anhörigrepresentanter beskriver när cancerrehabilitering är avgörande. Professionen beskriver vårdprogrammets delar och syfte. Seminariet inleds av nationell cancersamordnare Kjell Ivarsson. Med i programmet är även hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarbergs statssekreterare Miriam Söderström, som ger det politiska perspektivet på barncancer och vikten av rehabilitering.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 23 maj
Tid: 14:00 - 15:30
Arrangör: RCC
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

  • Alla inom hälso- och sjukvård som arbetar med barn och ungdomar som har eller har haft cancer.
  • Det vänder sig även till dig som drabbats av cancer eller till dig som anhörig, som vill ta del av vilka åtgärder som nu rekommenderas för att främja aktivitet och delaktighet på fritiden och i skolan.
  • Du som arbetar med till exempel elevhälsa, fritidsverksamhet eller annan verksamhet där barn och unga med cancerrelaterade komplikationer förekommer.

Program

14.00 -14.05: Inledning
- Catherine Aaro Jonsson, ordförande nationella vårdprogramsgruppen

14.05 -14.10: Första NVP på cancerrehabilitering - behov av vårdprogram för rehabilitering ur barnonkologisk synvinkel
- Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare, RCC

14.10 - 14.15: Politiskt perspektiv på barncancersatsningen och cancerrehabilitering
- statssekreterare till sjukvårdsministern, Miriam Söderström

14.15 - 14.30: Behovet av cancerrehabilitering från patient och anhörigperspektiv. Exempel på behov av rehabilitering.
- Karin Mellström, Sara Afzelius anhörigrepresentanter, Lea Holmlund, Irma Byström patientföreträdare, Catherine Aaro Jonsson

14.30 - 14.35: Rehabilitering av barn och ungdomar – patienter under utveckling. Rekommendationer för patienter, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barnets nätverk. Vårdprogrammets strukturer.
- Catherine Aaro Jonsson

14.35 - 14.40: Psykisk hälsa
- Helena Söderström, Neuropsykolog, Doktorand

14.40 - 14.45: Smärta.
- Stefan Nilsson, Professor

14.45 - 14.50: Fysisk funktionsförmåga.
- Annika Josenby Lundqvist, Fysioterapeut

14.50 - 14.55: Sömn.
- Erika Lund Ertzgaard, Leg. Psykolog, ST Neuropsykologi

14.55 - 15.00: Fatigue.
- Ingrid Tonning Olsson, Neuropsykolog, Fil dr

15.00 - 15.05: Kognition.
- Ingrid Tonning Olsson, Neuropsykolog, Fil dr

15.05 - 15.10: Förskola, skola.
- Malin Lönnerblad, Specialpedagog, Fil dr

15.10 - 15.15: Implementering: multiprofessionella rehabteam, identifiering av komplikationer på generell nivå, remissgångar till avancerad nivå
- Catherine Aaro Jonsson

15.15 - 15.30: Tid för frågor och avslutning
- Christina Landegren, Verksamhetsutvecklare RCC Syd, Catherine Aaro Jonsson

Möteslänk

Möteslänk skickas ut ett par dagar innan seminariet.

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras senast två veckor efteråt på den här sidan: publiceras senare

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Sista dagen för anmälan är den 10 maj.

Anmälan