Hälsoskattning och aktiv överlämning vid cancerrehabilitering

Webbinarium med konkret exempel på ett patientmöte vid bedömning av rehabiliteringsbehov.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 25 april
Tid: 14:30 - 15:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp:

Sjuksköterskor som arbetar inom cancervård.

Agenda:

Praktiskt exempel på samtal med patient kring de behov som framkommit i Hälsoskattningen för cancerrehabilitering.

Hur man kan arbeta för att säkerställa att patienters rehabiliteringsbehov tillgodoses på ett strukturerat och jämlikt sätt.

Möjlighet till frågor, diskussion och utbyte av erfarenheter.

Medverkande:

Anna Sandberg, leg sjuksköterska Skånes universitetssjukhus, VO onkologi

Louise Gamming, leg fysioterapeut Vårdcentralen Lindeborg, processledare RCC Syd

Anna Johnsson, leg fysioterapeut Skånes universitetssjukhus, VO onkologi, processledare RCC Syd

Länk för att ansluta till mötet