Stöd vid existentiell kris

Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och existentiellt stöd till patienter med hjärntumör och deras närstående.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 21 oktober
Ort: Stockholm
Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Palliativt Kunskapscentrum, RCC Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Svenska Hjärntumörföreningen
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Sista anmälningsdag är 10 oktober

Vilka existentiella utmaningar finns i samtalet med patient och närstående inför livets slut, när den som är sjuk har hjärntumör? Hur kan vi arbeta stödjande inför döendet, vid upplevelser av existentiell ensamhet och meningslöshet eller när närstående upplever skuld?

Målgrupp

Kuratorer som möter patienter med hjärntumör och deras närstående.

Syfte

Att genom ökad kunskap om existentiell kris och verktyg för att ge stöd, samt förbättrade rutiner och kommunikation, bidra till ökad livskvalitet hos patienter med hjärntumör och deras närstående.

Innehåll

Tillfället innehåller föreläsning av socionom och med dr Lisa Sand, samt gruppreflektioner.
Lisa Sand har arbetat som kurator i palliativ vård i många år och har tillsammans med Peter Strang skrivit boken "När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård".

Föreläsningen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lokal meddelas efter anmälan.

Läs mer om projektet Integrerad vård här.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Stöd vid existentiell kris