Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 17 november
Tid: 08:30
Arrangör: PKC, Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm
Anmäl dig här

senast 27 oktober

Målgrupp

Sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Syfte

Att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursupplägg

Steg 1
2 veckor innan kursdatum får du tillgång till ett antal digitala uppgifter som ska göras innan kursdagen.

Uppgifterna tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör uppgifterna när det passar dig bäst!

Steg 2
På kursdagen ses vi fysiskt och då är det dags för den praktiska samtalsträningen.

Träningen sker i små grupper med kursledaren samt en skådespelare som simulerar patient eller närstående. Varje deltagare får direkt feedback och vägledning under samtalen.

Observera att det tillkommer eget förberedelsearbete som motsvarar ½ – 1 dag.

Kostnad

Kursen finansieras av RCC Stockholm Gotland och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart (4500kr).

Vid stort intresse förbehåller sig PKC rätten att fördela platser jämnt mellan olika arbetsplatser och verksamhetsområden.

Kursen ges även 12 oktober