Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 19 april
Tid: 08:30 - 17:00
Arrangör: RCC Syd och Palliativt Utvecklingscentrum
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Läs mer om kursen på Palliativt utvecklingscentrum

Se nedan för kommande kursdatum. Tänk på att du även behöver ta dig tid innan kursdatumet för att göra de förberedande digitala uppgifterna. 

Datum: 19 april 2023
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 8 mars 2023