Regiondag Lungcancer

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Regional Arbetsgrupp (RAG) Lungcancer i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en kostnadsfri eftermiddag som startar med lunch.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 5 maj
Tid: 12:00 - 16:10
Arrangör: RCC Stockholm Gotland, RAG Lungcancer, APC
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm, City Life, Solnavägen 3H
Anmäl dig

Senast 25 april

Dagen bjuder på intressanta föreläsningar om tidig upptäckt, screening, undersökningar, remissbedömning, lungkonsult och läkemedelsbiverkningar.

Mötet är fysiskt!
Om du inte kan komma finns det i stället möjlighet att medverka digitalt via Teams.

Målgrupp:

Alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med patienter som har
misstänkt eller bekräftad lungcancer samt patienter och närstående
i region Stockholm och Gotland.

Program:

12.00 - 12.45 Lunch

12.45 - 13.00 Insläpp i föreläsningslokal

13.00 - 13.05 Välkommen, introduktion,Helena Adlitzer

13.05 - 13.35 Tidig upptäckt av lungcancer via symtom och fynd, Elinor Nemlander

13.35 - 13.50 Primärvårdens roll vid upptäckt av lungcancer, problem och lösningar, Karin Liljelund, Mia Rajalin

13.50 - 14.15 Screening för lungcancer - var står vi idag? Gunnar Wagenius

14.15 - 14.40 Ultralågdos datortomografi – ULDT, Anna Nordgren Rogberg

14.40 - 15.00 Fika

15.00 - 15.20 Remissbedömning och lungkonsult, Samy Abdel Halim

15.20 - 16.00 Läkemedelsbiverkningar, Lisa Villabona

16.00 - 16.10 Sammanfattning och avslut, Helena Adlitzer, Samy Abdel Halim

Varmt välkommen
Samy Abdel Halim, ordförande för RAG för Lungcancer.

 

För mer information kontakta: helena.adlitzer@regionstockholm.se

När du skickar in dina synpunkter intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgiftesparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan

Jag deltar
Lunch?