Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 7 oktober
Tid: 09:00 - 15:15
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Målgrupp

Läkare, kontaktsjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, stomisjuksköterskor, kuratorer mfl som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Plats och tid

Medicon Village, lokal Sharience, Lund

7 oktober kl 9.30-15.15 

Ur programmet:

(detaljerat program kommer)

Vad är prehabilitering? Varför är det viktigt, samverkan med andra vårdgivare?

Presentation av prehabiliteringsforskningsprojekt från Danderyds sjukhus

Nutritionens betydelse

Förberedelse för stomi

Fysisk aktivitet , prehabiliteringsforskning bla om andningsträning

Prehabilitering utifrån psykosocialt perspektiv– exempel från peniscancerprocessen

Prehab vid äggstockscancer; samverkan med andra vårdgivare

Betydelsen av anemi och järnbrist

Järnbehandling vid kolorektalcancer 

Transfusionenheten – hur används blodresurserna bäst? 

Blodtransfusioner vid onkologiska kliniken

”Cellsaver”, en plats inom cancerkirurgi? 

Hela teamets betydelse, samverkan med anestesi, bedömning redan vid MDK?

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan