Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

Utvecklingsprogram för er som vill lära mer om att utveckla och förbättra verksamheten samt hitta kraften att driva förbättringsarbete genom ert team. Med kunskap om hur ni leder och arbetar i utvecklingsprojekt ökar möjligheterna att lyckas med det ni vill förändra.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 6 september - 12 april
Ort: Stockholm
Arrangör: RCC Stockholm Gotland i samarbete med INDEA
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Sista dag för anmälan är 27 juni

Målgrupp

Programmet vänder sig dig som vill lära dig mer om att driva förbättringsarbete tillsammans med andra. Det optimala är att ni är ett team från er verksamhet eller blandar från två samverkande team som går utbildningen tillsammans. Det kan vara flera professioner som vill utveckla något tillsammans. Om det inte är möjligt att delta med ett team behöver ni vara minst två personer från samma projekt. Det är en önskan att även bjuda med en patient i utvecklingsarbetet.

Syfte

Programmet är praktiskt inriktat och syftar till att öka förmågan att förstå och driva framgångsrikt förbättringsarbete. Systematiskt förbättringsarbete är en del av vardagen och vi utmanas ständigt att göra det vi gör idag på ett nytt sätt imorgon. Det finns också en glädje i att arbeta tillsammans för att nå ett önskat läge. Genom programmet får du och teamet nya kunskaper och samtidigt träna på att förbättra.

Mål

Efter att du deltagit i utvecklingsprogrammet har du:

  • ökat din kunskap om förutsättningar för förändring och vad det innebär att leda förändring
  • lärt dig metoder och verktyg för att involvera andra i arbetet
  • ökat din egen trygghet i rollen som förändringsledare och att arbeta i team som driver utveckling och förbättring
  • tränat tillsammans med andra i ett utvecklingsprojekt med coachande stöd i det arbetet.

Upplägg

Programmet är uppbyggt med sju tillfällen under ett halvår för att ni ska kunna driva ett verkligt förändringsarbete. Vi inleder med två dagars seminarium i september, därefter en heldag i oktober och två dagar med internat i december. Under våren jobbar vi vid två separata heldagar i februari och april.

Ni ska ta med er ett önskat förändringsarbete/projekt från er verksamhet som ni arbetar med under utbildningen för att ytterligare förstärka lärandet.
Vid det avslutande tillfället presenteras projekten. Då är även chefer och andra ni vill bjuda in välkomna, för att dela lärdomar och erfarenheter.

  • Förstå förändring utifrån individer, grupper och organisation
  • Motivation, motstånd och framgångsfaktorer i förändring
  • Praktisk projektledning och ledarskap i förbättringsarbete
  • Mina styrkor och fallgropar som förändringsledare
  • Praktiskt arbete med förbättringsprojekt i komplexa organisationer

Datum, tid och plats

2022:
6 och 7 september kl. 9.00 - 16:00, Victory Hotel, Lilla Nygatan 5
18 oktober kl. 9.00 - 16.00, Victory Hotel, Lilla Nygatan 5
1 - 2 december kl. 9.00 - 15.30 dag 2, Internat, plats meddelas senare

2023:
20 februari kl. 9.00 - 16.00, Victory Hotel, Lilla Nygatan 5
12 april kl. 9.00 - 16.00, Victory Hotel, Lilla Nygatan 5

Kursledare

Eva Ullman är legitimerad sjuksköterska och arbetar idag som processledare på INDEA AB. Eva har en teoretisk utbildning inom ledarskap- och organisations-utveckling samt pedagogik. Eva har under några år genomfört olika utvecklingsprogram för RCC räkning. Under åren 2010-2017 planerade och genomförde Eva Karolinska Institutets fristående ledarskapsprogram 30 högskolepoäng där 7,5 högskolepoäng förändringsledning ingår som en del av programmet. Eva har en lång erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvård i olika förändringsprojekt.

Hanna Wunsch Widoff är beteendevetare och organisationskonsult arbetar som processledare på INDEA AB. Hanna har lång erfarenhet av att leda och stödja utveckling och förändringsarbeten i ett flertal olika verksamheter däribland Karolinska och RCC. Uppdragen har handlat om allt från införande av nya IT-lösningar, ny organisation och nya arbetssätt samt utveckling av kultur- och värdegrund. Hanna arbetar också med flertalet utbildningsinsatser med syfte att stödja medarbetare och chefer i att utveckla sin förmåga att leda förändring.

Kontakt

Vid frågor kring innehåll vänligen kontakta
eva.ullman@indea.se

Vid frågor kring anmälan vänligen kontakta maria.franchell@regionstockholm.se

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan

Utskick med bekräftelse om antagning kommer senast 25 juni.