Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Du som är ansvarig för vårdenheten anmäler ditt team. Antagning sker löpande

Syfte

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans, över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet. Genom teoretisk orientering och diskussion utifrån patientfall ges inspiration, kunskap och praktisk vägledning i att förbättra arbetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsgrupper inom cancervården, både i öppen och sluten vård (gemensam kompetensutveckling).

Upplägg

Utbildningen är webbaserad och består av tre delar där de två första är tidsobundna. Upplägget innebär att deltagarna tar del av vissa delar individuellt, och andra delar av utbildningen tillsammans i arbetsgruppen. Som avslutning ges gruppen handledning och stöd att komma vidare i sitt arbete av RCC Stockholm Gotlands kursledare.

Del 1.Teoretisk orientering – fem föreläsningar utifrån aktuell forskning på tema lärande, aktiv egenvård, patienters upplevelse av delaktighet och jämlikhet i cancervården.

Del 2. Gruppdiskussion utifrån patientfall: ett från akut cancervård och ett från palliativ cancervård.

Del 3. Utifrån samtal om egna patientfall får kursdeltagarna tillsammans identifiera goda exempel och utvecklingsområden inom den egna vårdverksamheten. RCC Stockholm Gotlands kursledare ger råd och stöd.

Observera att ni efter egna önskemål utformar hur ni vill ta del av utbildningen - vill ni att den hålls hos er, via videokonferens eller en kombination av dess två. Detta bestämmer ni i samråd med kursansvariga efter anmälan.

Information om lärplattform och mötesverktyg ges i god tid innan kursstart.

Deltagarna får kursintyg och enheten ett kursdiplom efter fullgången kurs.

Du som är ansvarig för vårdenheten anmäler ditt team nedan.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.