Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård.

Välkommen att delta i webbinariet Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 14 januari
Tid: 13:00 - 16:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig via e-post

Senast 7 /1-22. Uppge yrke och arbetsplats vid anmälan.

Målgrupp:

All sjukvårdspersonal i region Stockholm Gotland som kommer
i kontakt med patienter med cancer i övre delen av buken samt medlemmar i cancerförening, exempelvis:

  • kontaktsjuksköterskor.
  • läkare på akutsjukhus.
  • PALEMA.
  • personal på RCC Stockholm Gotland.
  • personal på ASiH och SPSV (Specialiserad palliativ slutenvård).
  • primärvården via CaPrim.
  • RAG (Regional arbetsgrupp).
  • sjuksköterskor på vårdavdelning, endoskopienhet och mottagning.

 

Varmt välkommen önskar

Anders Jansson, Berit Sunde, Helena Adlitzer och Mari Lindeborg.