Palliativ vård av barn

För att uppmärksamma att Sverige fått ett nationellt vårdprogram för barn i palliativ vård anordnas ett webbinarium. Vi lanserar en utbildningsserie om palliativ vård av barn, samt ger olika exempel på vad som händer runt om i landet. Webbinariet avslutas med en paneldiskussion.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: Distans
Datum: 30 mars
Tid: 13:30 - 15:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: kostnadsfritt
Öppen för: Nationell

länk till webbinariet https://lu-se.zoom.us/j/62102071093

Målgrupp

Alla yrkeskategorier som arbetar med barn med allvarlig sjukdom.

Program

13.30-13.40 Välkomna - Karin Bäckdahl, överläkare, barnläkare och specialist i palliativ medicin 

13.40-14.15  Ny digital introduktionsserie; Palliativ vård av barn - Charlotte Castor Specialistsjuksköterska, Med dr, RPPL Palliativ vård barn, 

14.15-14.25 Sjukhusbaserat multiprofessionellt konsultteam palliativa vård av barn i Södra sjukvårdsregionen - Helen Holm Månsson, specialistsjuksköterska, projektledare Skånes Universitetssjukhus 

14.25-14.30 Paus

14.30-15.10 Digitalt efterlevandestöd för närstående i barnpalliativ vård, för barn och vuxna. Två exempel hur vi kan nå ut i hela Sverige - Suzanne Runesson pyskoterapeut på Barncancerfonden 

Kerstin Ivéus MSc, barnsjuksköterska och en av Barncancerfondens syskonstödjare på Lilla Erstagården barn- och ungdomshospice

15.10 -15.25 Paneldiskussion. - Ulrika Kreichbergs, professor Palliativ vård av barn, Marie Cederschiöld högskola/Karolinska institutet + Karin Bäckdahl överläkare, barnläkare och specialist i palliativ medicin

15.30 Avslut 

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.