Optimerad och jämlik cancervård

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare om hur vi kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 27 oktober
Tid: 13:00 - 16:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

RCC Syd har sedan 2018 arrangerat möten på temat ”Optimerad och jämlik cancervård”.  Mötena är tänkta som forum för dialog om hur vi tillsammans kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Mötet denna gång kommer att innehålla presentationer och gruppdiskussioner inom följande två fokusområden:

  • Hur utvecklar vi processarbetet inom cancerområdet lokalt och sjukvårdsregionalt?
  • Ackreditering av Sus som Comprehensive Cancer Center – vad innebär det för Södra sjukvårdsregionen som helhet?

Program

Moderator: Ylva Källman

13.00 Introduktion.  Björn Lövgren-Ekmehag, Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård.

13.10 Hur utvecklar vi processarbetet inom cancerområdet lokalt och sjukvårdsregionalt? Cecilia Utterström, cancersamordnare och Anna-Karin Falck, verksamhetschef, Skånes sjukhus nordväst. Gruppdiskussioner

14.30 Paus

14.45 Ackreditering av SUS som Comprehensive Cancer Center – vad innebär det för Södra sjukvårdsregionen som helhet?
- Övergripande perspektivet. Silke Engelholm, verksamhetschef SUS
- Patientperspektivet. Nick Lamb, patient- och närståenderådet RCC Syd
- Forskningsperspektivet. Lisa Rydén, professor Lunds universitet
- Klinikerns perspektiv, Cecilia Graffman, överläkare SUS
- Regionala perspektivet Kjell Ivarsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge

15.45-16.30 Frågor och paneldiskussion

Sista dagen för anmälan är den 14/10.

Varmt välkommen!