Kurs i registerforskning

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling. Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: Distans
Datum: 29 mars
Tid: 09:00 - 16:30
Arrangör: RCC Syd i samarbete med Kliniska studier i Sverige forum söder
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Kursens innehåll

Kursen ger en överblick över metoder för registerforskning och en översikt över olika befintliga register. För inspiration kring hur registerdata kan användas i forskning har vi bjudit in forskare att berätta om sina forskningsprojekt där registerdata har använts och vilket värde det skapar.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Ge övergripande kunskap i registerforskning
  • Inspirera kring hur registerdata kan användas i klinisk forskning och vårdutveckling
  • Ge en överblick över register tillgängliga för klinisk forskning och vårdutveckling

Kursen riktar sig till

Kursen vänder sig till sjukvårdsprofessioner, forskare och doktorander i Södra sjukvårdsregionen.

Avgift

Kursen är kostnadsfri för dig som deltar eftersom den sponsras av RCC Syd.

Sista anmälningsdag

Anmäl dig senast 22 mars för att säkra en plats. Notera att din anmälan är bindande.

Mer information

Mer information om kursen samt anmälningsformulär finns på Forum söders webbsida