Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 högskolepoäng

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta punkt i cancervården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ger fördjupad kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikationsstrategier som säkerställer patientens delaktighet. Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Delvis distans
Datum: 13 februari - 18 april
Ort: Stockholm
Arrangör: RCC Stockholm Gotland Sophiahemmets Högskola
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Senast 12 januari 2023

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som har ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård

Upplägg

Kursen genomförs på avancerad nivå och ges på halvfart, motsvarande 20 timmar i veckan.
Utbildningen består av självstudier, zoom-föreläsningar och träffar på Campus, Sophiahemmet Högskola. Datumen för träffarna på Campus är 23 februari, 9 mars, 14 mars, 28 mars och 18 april.
Det är obligatorisk närvaro vid de fysiska träffarna och studenter som ej är närvarande kommer få ersättningsuppgift att utföra.

Behörighet

Sjuksköterskeexamen samt pågående befattning som kontaktsjuksköterska för personer med cancer inom någon av hälso- och sjukvårdens olika verksamheter.

Innehåll

  • Kontaktsjuksköterskans professionella ansvar i patientprocessen och i det interprofessionella teamet
  • Personcentrerad vård och begrepp
  • Kvalitetsregister, vårdprogram, lagar och riktlinjer
  • Förbättringsarbete
  • Kommunikation med patienter och närstående samt lärandeteorier
  • Rehabilitering och psykosocialt stöd
  • Stöd till närstående

Mer information om utbildningen: Kontaktsjuksköterskan i cancervården, Sophiahemmet Högskola

Övrigt

Kursen finansieras av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland med syftet att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom dessa områden. Vid avhopp en månad innan kursstart eller utebliven närvaro debiteras en avgift på 5000 SEK exklusive moms per deltagare.

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.