Kontaktsjuksköterska i cancervård 7.5 hp

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 31 januari
Ort: Linköping
Arrangör: Linköpings universitet och RCC Sydöst
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

15 oktober är sista dagen för anmälan till studier våren 2022.

Målgrupp

Särskilda förkunskapskrav:

  • Sjuksköterskeexamen, omfattande minst 120 hp eller motsvarande.
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå.

Innehåll

  • Kontaktsjuksköterskans roll och arbetsbeskrivning
  • Kommunikation och det professionella samtalet
  • Vårdplan och teamarbete
  • Cancerrehabilitering och socialt stöd
  • Närståendestöd ur vuxen- och barnperspektiv
  • Palliativ vård
  • Etiskt förhållningssätt
  • Evidensbaserad vård och ett vetenskapligt förhållningssätt