Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med fokus på klinisk forskning med klinisk epidemiologiska metoder.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: På plats
Datum: Ej angivet
Ort: Göteborg
Arrangör: Göteborgs universitet och RCC Väst
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Ansök via e-post

Preliminär antagning för VT 2024 är 28 augusti. Ansökan ställs (före 27 augusti) till forskarskolan@gu.se med kopia till maria.hedelin@gu.se.

Målgrupp

Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare. Den kliniska forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) fördelat på fyra kurser om vardera 7,5 hp. Den pågår under två år och ger sammantaget alla 30 högskolepoäng som krävs för en medicine doktorsexamen. 

Innehåll

Undervisningen har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamme forskaren. De fyra kurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista koncentreras kring analys och rapportering av kliniska studier. Utbildningsprogrammet ska följas i sin helhet.

Om Forskarskolan på Göteborgs universitets webbplats