Intresseanmälan till utbildning Lymfödembehandling 7,5 hp

Du har nu möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta i en 7,5 hp utbildning i lymfödembehandling via Lunds universitet.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 9 november - 16 mars
Ort: Lund
Arrangör: Lunds Universitet, Skånes universitetssjukhus och RCC Syd
Kostnad: Gratis
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Anmäl ditt intress

Anmäl ditt intresse senast den 28 augusti.

Platserna kommer fördelas jämt över regionen. Vilka som får plats meddelas sista veckan i augusti.  

Utbildningen bekostas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och är en del i handlingsplanen En ännu bättre cancerrehabilitering. I utbildningen ingår resa och övernattningarna under de dagar utbildningen är fysiskt på plats i Lund. Verksamheten bekostar lön för utsedda deltagare, vilket innebär att deltagarna behöver ges förutsättningar för detta i sitt arbete. 

Kursen ges på deltid och planerade kurstillfällen är: 

2022 
9 november digitalt via Zoom 

7-8 december digitalt via Zoom 

2023 

11-12 januari  fysiskt möte Lund 

15-16 mars  fysiskt möte Lund 

Kursen innebär utöver kurstillfällena en arbetsinsats på ca 8-10 timmar/vecka. 

Behörighet  

  • Leg fysioterapeut/sjukgymnast eller annan legitimerad yrkesgrupp som möter aktuell patientgrupp 
  • Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancerområdet 
  • Anställd hos utförare inom Västra Götalandsregionen.

 Mer Information om utbildningen