INCA och registerforskning inom cancer

Utbildningen riktar sig till processägare i Västra Götalandsregionen och Region Halland

Ämnesområde: Forskning
Studieform: På plats
Datum: 27 mars - 25 april
Ort: Göteborg
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: Gratis
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Anmäl dig via e-post

senast 30 november

Datum för utbildningen: 27 mars – 28 mars och 24 april – 25 april

Informationsnätverket för cancervården (INCA) är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om INCAs roll i processarbete för cancerområdet och om hur kvalitetsregisterdata inom cancerområdet kan användas för kvalitetskontroll, förbättringsarbete och forskning utifrån basala epidemiologiska termer och begrepp.

Innehåll

Utbildningen ges i två delar. Den första är allmänt orienterande om kvalitetsregister inom cancerområdet och inriktad på det du som processägare behöver veta om INCA för att kunna använda kvalitetsregister i ditt processarbete. Den andra delen handlar om att använda kvalitetsregisterdata för forskning. Kurstiden är ungefär en halv dags förberedelsetid på valfri plats och två plus två dagar fysisk närvaro.

Utbildningen består av föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, diskussioner och artikelgranskning. Efter genomgången utbildning skickas ett intyg elektroniskt.

Dokument

Alla dokument är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Välkomstbrev

Agenda 27-28 mars

Angenda 24-25 april

Artikelseminarium 25 april