Hjärntumörpatientens vård och rehabilitering – Integrerad vård

Välkommen till en eftermiddag, som är en del av projektet Integrerad vård, där vi presenterar och diskuterar konkreta arbetssätt för samarbete och nätverkande.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 1 oktober
Tid: 13:00
Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med RCC Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Svenska Hjärntumörföreningen
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Sista dag för anmälan är 24 september

Hur har de nya gemensamma rutinerna mellan specialistvård och rehabilitering fungerat? Hur skulle den palliativa vården kunna inkluderas i gemensamma rutiner? Hur arbetar vi vidare med att förbättra vårt samarbete vid gemensamt vårdansvar av patienter med hjärntumör, och deras närstående?

Målgrupp

Tillfället vänder sig till sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder som arbetar med vård och rehabilitering av patienter med malign hjärntumör, och deras närstående.

Syfte

En sammanhållen vård och rehabilitering för patienter med malign tumör i centrala nervsystemet.

Lärandemål        

  • Att öka kunskap om och få förståelse för varandras uppdrag och roller
  • Att förbättra rutiner och kommunikation för ökat samarbete

Innehåll

Tillfället innehåller föreläsningar kring vårdprocessen hjärntumör, rehabilitering i specialistvård, primärvård och palliativ vård. En stor del av tillfället består av att deltagarna deltar i gruppdiskussioner för att ta fram och utvärdera konkreta rutiner, som är gemensamma mellan vårdgivare.
Utbildningstillfället håller på mellan klockan 13.00 - 16.00

Läs mer om projektet Integrerad vård här.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.