Grundkurs om tumörer i det centrala nervsystemet

Välkommen till en digital introduktion för dig som arbetar inom vård, omsorg eller rehabilitering, där du möter patienter med tumör i det centrala nervsystemet och deras närstående.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Gå utbildningen del 1 - Introduktion till cancervård

Gå utbildningen del 2 - Tumörer i hjärna och ryggmärg

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om vård och rehabilitering för patienter med tumör i det centrala nervsystemet. Du får även en inblick i hur cancervården i Sverige styrs och vad det kan innebära för den verksamhet du arbetar inom.

Utbildningen bygger till stor del på föreläsningar av professionen och berättelser från patienter och närstående. Den är framtagen av representanter för olika kliniska professioner i Region Stockholm och Gotland och därför berör delar av innehållet sjukvårdsregionen men utbildningen är öppen för hela landet.

Grundmaterialet tar ca 3-4 timmar per utbildningsdel att gå igenom (totalt 6-8 timmar), men det är bra att avsätta mer tid för reflektion och eventuell fördjupning i extra information. Du kan välja att dela upp utbildningen och göra den i den takt som passar dig.

Målgrupp

Alla professioner och ledare inom vård, omsorg och rehabilitering, som möter patienter med tumör i CNS och deras närstående.

Syfte

Upprätthålla kompetens hos vårdgivare för en god och sammanhållen vård för patienter med tumör i CNS.

Lärandemål

 • Att få inblick i specifika behov som finns hos patienter med tumör i CNS och deras närstående.
 • Att få kunskap om vård och rehabilitering som ofta blir aktuella för patienter med tumör i CNS och hur din roll passar in i vårdkedjan.
 • Att få kunskap om var du hittar information om diagnos, behandling, omvårdnad och rehabiliteringsåtgärder vid tumör i CNS.

Innehåll del 1 – Introduktion till Cancervård

 • Allmänt om cancersjukdom och cancerbehandling.
 • Så styrs cancervården.
 • Kunskapsstöd som verktyg i din vardag.
 • Vård och rehabilitering vid cancer.
 • Stöd för patienter och närstående.

 

Innehåll del 2 – Tumörer i det centrala nervsystemet

 • Sjukdom och behandling
 • Symtomhantering och rehabilitering
 • Kognition och personlighetspåverkan
 • Psykosociala aspekter
 • Vårdkedjan för tumör i centrala nervsystemet

 

Vid frågor om utbildningen kontakta

Maria Franchell

utbildningssamordnare

RCC Stockholm Gotland