Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Onlineutbildning för verksamhetschefer i södra sjukvårdsregionen. I enlighet med de regionala reglerna för ALF är kursen obligatorisk för verksamhetschefer med USV-enheter i Skåne.

Ämnesområde: Forskning
Studieform: Distans
Datum: 23 september
Arrangör: RCC Syd i samarbete med Kliniska studier i Sverige Forum söder
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier. Dessutom hoppas vi kunna inspirera kring att skapa god forskningskultur inom din verksamhet och skapa goda förutsättningar för att bedriva kliniska studier.

I samband med pandemin har vikten och behovet av att bedriva kliniska studier aktualiserats, och mycket forskning har initierats under kort tid med koppling till Covid-19. Regionernas och kommunernas ansvar för att medverka i kliniskt forskningsarbete fastslås redan i Hälso- och sjukvårdslagen, och vid årsskiftet trädde Lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i kraft, där huvudmännens ansvar för att forskning bedrivs enligt god forskningssed tydliggörs. Som verksamhetschef är det viktigt både att stimulera forskningsaktiviteter och se till att forskning som bedrivs på kliniken sker på korrekt sätt. 

Varmt välkomna!
Björn Ohlsson, RCC Syd
Ulf Malmqvist, Kliniska Studier Sverige-Forum Söder

Datum 

Denna kurs ges vid två tillfällen, välj utbildningstillfälle vid anmälan:

23 september 2021, kl 8.30-16.30 (stängt för anmälan)
5 oktober 2021, kl 8.30-16.30

Anmälan görs via formulär och är bindande. Länk till utbildningen skickas till den e-postadress som anges i anmälan.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på chefens ansvar i relation till lagstiftningen vid forskning och innefattar läkemedel, medicinsk teknik och andra typer av studier.

  • Finns det likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård?
  • Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vad innebär det i praktiken?
  • Vad innebär det och vilket ansvar har man som chef när man signerar ett avtal vid kliniska studier?

OBS! Då innehållet i utbildningen är framtaget för att främst belysa ansvar för chefer eller motsvarande ersätter den inte den GCP-utbildning som krävs vid arbete i/med studier. 

Målsättning

Att du efter avslutad utbildning ska fått:

  • Kunskap kring de regelverk som finns kopplade till genomförandet av kliniska studier samt vilket ansvar du som verksamhetschef har.
  • Kunskaper kring vart du ska vända dig för råd och stöd till dig och/eller dina medarbetare kring genomförande av kliniska studier.
  • Verktyg för att kunna navigera i regelverken kring kliniska studier.
  • Inspiration kring hur er verksamhet kan utvecklas när det gäller att bedriva klinisk forskning

Arrangörer

Utbildningen är speciellt framtagen för chefer i ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Kliniska Studier Sverige. I södra sjukvårdsregionen ges utbildningen i samverkan mellan RCC Syd och Kliniska Studier Sverige-Forum Söder. RCC Syd är finansiär för utbildningen och därför är deltagandet kostnadsfritt för dig som verksamhetschef. Vid frågor kontakta Matilda.MA.Almgren@skane.se 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.