Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min vårdplan, för att göra vården ännu mer personcentrerad. Samma webbinarium hålls vid två tillfällen.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Distans
Datum: 30 maj
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC Väst & RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Kontaktsjuksköterskor som arbetar med Min vårdplan via 1177 vårdguiden.

Innehåll

Aktivitetsplanen är ett verktyg som finns tillgängligt i den digitala versionen av Min vårdplan. Resultatet från aktivitetsplanen kan vara ett underlag för diskussion mellan patienten och vårdpersonalen samt ett underlag för omvårdnadsbeslut. Syftet med en aktivitetsplan är att göra patienten delaktig i vården.

Under webbinariet kommer vi ge inspirerande exempel på hur du kan använda aktivitetsplanen i mötet med patienten samt diskutera hur man kan komma igång att arbeta med aktivitetsplanen på arbetsplatsen.

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Teams. Länk skickas ut till dem som anmäler sig.

Möjlighet finns att ställa frågor via chatten.

Vid frågor om webbinariet: mejla rccsyd@skane.se.

Alicia Hellgren, kontaksjuksköterska/utvecklingsledare RCC Väst

Hanna Åberg, verksamhetsutvecklare RCC Syd