Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HPV och cervixdysplasi.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Distans
Datum: 26 april
Tid: 08:00 - 12:00
Arrangör: RCC Syd och RCC Väst
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Utbildningsdagen är öppen för alla regioner och hålls fredagen den 26 april kl. 8.00-12.00 via Teams.

Tema: patologi

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Agenda

Denna förmiddag fördjupar vi oss i patologi tillsammans med experterna Charlotte Örndal och Henrik Edvardsson. Henrik kommer att föreläsa om ”Transformationszonen – the hot spot” och Charlotte kommer att förklara
“Vad betyder det som står i patologens utlåtande?”.

Lotta_henrik.png

Charlotte är överläkare och sektionschef för Patologi och Cancerdiagnostik på Karolinska universitetssjukhuset samt registerhållare för Nationellt Processregister för Cervixcancerprevention (NPCx) (tidigare Cytburken) på Regionalt cancercentrum väst.

Henrik Edvardsson är överläkare på Klinisk patologi och cancerdiagnostik på Karolinska universitetssjukhuset och Centralsjukhuset i Karlstad och sammankallande i Kvalitets- och standardiseringskommittén (KVAST) inom Svensk förening för patologi samt sammankallande för Equalis expertgrupp för cervix-cancerprevention.

Varmt välkommen att anmäla dig.

Tipsa gärna intresserade kollegor!

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Sista dagen för anmälan är den 25 april.