Dialogmöte patientföreningar

Välkommen till ett webbinarium med dialog där Regionalt cancercentrum syds patient- och närståenderåd berättar om sitt arbete för att bidra till cancervårdens utveckling under hela vårdprocessen.

Ämnesområde: Patient och närstående
Studieform: Webbutbildning
Datum: 14 oktober - 14 oktober
Tid: 17:00
Arrangör: RCC Syds patient- och närståenderåd
Kostnad: gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp

Medlemmar i patientföreningar cancersjukdomar eller -nätverk i Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne. OBS arvode utgår ej.

Sista anmälningsdag

8 oktober

Innehåll

17:00 Välkommen till Regionalt cancercentrum syd

17:15 Patient- och närståenderåd: presentation av pågående arbete och fokusområde

17:45 Presentationer av tre centrala arbetsområden: Cancerrehabilitering, Prevention samt Min vårdplan.

18:30 Diskussion och frågor

Patienter och närstående ska forma cancervården

Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Utöver forskning och beprövad medicinsk kunskap är beaktandet av patienters och närståendes upplevelser och synpunkter en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en personcentrerad och säker vård. Det är därför viktigt att patienter och närstående finns med som medskapare av framtidens cancervård.

Mer om RCC Syds patient- och närståenderåd