De Nödvändiga Samtalen - samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd, samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 1 juni
Tid: 08:30 - 17:00
Arrangör: Palliativt utvecklingscentrum och RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Medicon Village, Lund

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Sista anmälningsdag: 11 maj 2022