Cytostatikakörkort- webbutbildning för Stockholms sjukvårdsregion

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administrationen ska vara säker för patienterna och hanteringen ska inte utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: 7 mars
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion