Arbeta i och implementera Individuell patientöversikt bröstcancer

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 17 december - 17 december
Tid: 15:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig via e-post

Skicka ett mail med uppgifter om önskat utbildningsdatum, namn samt sjukhus- och kliniktillhörighet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Även du som är vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik är välkommen att delta.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom IPÖ bröstcancer, hur IPÖ-verktyget är uppbyggt och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan implementera IPÖ på klinik.

Fler tillfällen

Genomgången ges vid samma tid även följande datum:

  • 12 november
  • 18 november
  • 3 december