Arbeta i IPÖ prostatacancer med patienter på aktiv monitorering

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 6 februari
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig här

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du i stället anmäla dig via e-post nina.hageman@medinina.se 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan använda IPÖ för patienter som står på aktiv monitorering. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom den tidiga delen av IPÖ och vad som rekommenderas att registrera i de olika flikarna på en patient som står på aktiv monitorering för att snabbt få en översiktsbild över patientens hälsotillstånd över tid. Vi går även igenom vilka typer av enkäter som kan vara aktuella att besvara för denna patientkategori.

Förfrågningar om egna visningar av IPÖ via Teams och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet kontakta Nina Hageman.