Allmän onkologi, 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter. Kursen kan nu genomföras helt på distans.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Distans
Datum: 24 januari - 10 juni
Arrangör: RCC Syd och Lunds universitet
Kostnad: 11 500:-
Öppen för: Nationell i mån av plats

Kursen Allmän onkologi har startats som ett samarbete av Regionalt cancercentrum Väst och Syd. Nu kan kursen kan genomföras helt på distans.

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom. Exempelvis en sjuksköterska som arbetar med kirurgi av bröstcancer skall få kunskaper om strålbehandling och cytostatikabehandling och vice versa. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas.