MENY

Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd två utbildningstillfällen i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Det ena utbildningen är en grundkurs (datum för kurs har passerat) och kräver inga förkunskaper medan den andra är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. I repetitionskursen ägnas mer tid på problemlösning, diskussion och reflektion.Kurserna möter Transcelerate's kriterier för GCP- utbildning för sitepersonal.

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Agenda:

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Deltagarantalet är maximerat till 25 per tillfälle. 
Frågor: Kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.se
Tel: 046-275 23 46

Datum: 
- Repetitionskurs 17 september 2019, Stadshotellet, Hässleholm 
Tid: 09.00–16.00
Kostnad: kostnadsfritt
Anmälan: Obligatorisk anmälan i formuläret nedan, bekräftelse skickas till angiven e-postadress.

Anmälan


Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 25 april 2019