Provsamlingar bröstcancer

I Region Skånes biobank finns provsamlingar, med fokus på bröstcancer, innefattande blod och fryst tumörvävnad från patienter som behandlats i Södra Sjukvårdsregionen. Insamlingen har bedrivits under överinseende av Sydsvenska Bröstcancergruppen.

Fryst tumörvävnad har sparats under de senaste trettio åren. Täckningsgraden har varierat. Blod (helblod, serum och plasma) finns för vissa patienter från slutet av 2007 och från och med 2011 finns det blodprover kopplade till i princip samtliga tumörbitar. Under tiden september 2007 – september 2012 gick provsamlingsarbetet i Malmö under beteckningen ABIM. Sedan hösten 2010 (2012 i Malmö) har det bedrivits under forskningsprojektet SCANB:s ledning. Det finns kliniska data kopplade till proverna i varierande utsträckning.

Om man vill ha tillgång till prover och data för ett forskningsprojekt måste projektet ha godkänts av etikprövningsnämnd. Eftersom provmängden är begränsad måste projektet också vetenskapligt prioriteras av provsamlingarnas styrgrupp. Detta görs med särskild ansökningsblankett och har bland annat till syfte att optimera vävnadsanvändandet och tillse att inte samma analys görs flera gånger på samma prov.

Styrgruppen rekommenderar att ansökan för vetenskaplig prioritering görs tidigt i processen då det kan innebära modifiering av projektet. Exempelvis har det vid ett antal tillfällen ansökts om vävnadsmängder från vissa tumörtyper i en utsträckning som det inte finns tillgång till i provsamlingen.

Ansökan om vetenskaplig prioritering görs på särskild blankett med bifogad projektbeskrivning.

Blankett finns här (word)

Instruktioner till ansökan finns här (word)

Styrgruppen är förankrad i Sydsvenska Bröstcancergruppen och leds av Ingrid Hedenfalk

Övriga medlemmar i styrgruppen: Pär-Ola Bendahl, Åke Borg, Anna Ehinger, Cecilia Hegardt, Fredrika Killander, Christer Larsson, Niklas Loman, Emma Niméus

Publikationer Sydsvenska Bröstcancergruppen (pdf)

För ytterligare frågor – kontakta styrgruppens ordförande Ingrid Hedenfalk