Webbinarium: tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem

Kompetensutveckling för yrkeskategorier som kommer i kontakt med patienter som riskerar att utveckla/har utvecklat lymfödem.

RCC Syd bjuder in till ett kostnadsfritt nationellt webbinarium kring Tissue dielectric constant (TDC) för tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem.

Webbinariet kommer att hållas digitalt, är 2,5 timmar långt inkl. pauser och kommer att spelas in för att kunna ses vid senare tillfälle. Möjlighet finns att ställa frågor via chatten.

Tid: 26 mars kl 13-15.30 
Plats: via denna länk: http://rs.wallenmedia.se/webinars/?2021/0326-rccs

Program

Kl. 13.00 -13.10 Bakgrund, praktikaliteter. Heléne Öberg

Kl. 13.10 -13.30 Introduktion lymfödem och TDC inkl. frågor i chatten. Karin Johansson

Kl. 13.30 -14.00 Mätning bröst och uppföljning efter operation, Mätpunkter ÖNH inkl. frågor i chatten. Karin Johansson

Kl. 14.00 -14.10 Paus

Kl. 14.10 -14.40 Mätning, diagnos och uppföljning arm inkl. frågor i chatten. Katarina Karlsson

Kl. 14.40 - 14.45 Paus

Kl. 14.45 -15.15 Mätning diagnos och uppföljning ben inkl. frågor i chatten. Lotta Jönsson

Kl. 15.15 -15.30 Avslutande frågestund

Medverkande: Heléne Öberg, verksamhetsutvecklare, fysioterapeut RCC Syd, Karin Johansson, docent, fysioterapeut LU, Katarina Karlsson, doktorand LU, verksam fysioterapeut KS och Lotta Jönsson, doktorand LU, verksam fysioterapeut Lymfödemmott SUS.

I det reviderade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 21-02-09 Symtom och symtomlindring - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se) beskrivs vikten av tidig diagnostik:

”Tidig diagnostik, som möjliggör så tidig behandling att tillståndet kan gå i regress (Johansson et al.), kräver objektiv såväl som subjektiv mätning i ett uppföljningsprogram. Dessa mätningar utgör underlag för bedömningen och bör även kunna upprepas vid utvärdering av behandlingen.”