Workshop om bäckencancerrehabilitering

OBS! Nytt datum och ersatt med webinarie!

Ändring i upplägget för workshop om rehabilitering efter cancer i bäckenet 2 oktober

Tyvärr gör Covid 19-pandemin att vi tvingas ändra upplägget för workshopen i Hässleholm 2 okt. Vi kommer inte att kunna genomföra ett fysiskt möte utan kommer istället att genomföra mötet som ett webbinarium kl 9.00 – 12.00. Programmet kommer att omarbetas för att passa denna mötesform och kommer att publiceras inom kort. Länk för uppkoppling till webbinariet kommer publiceras ca 1 månad innan mötet. Vi hoppas att omständigheterna medger ett fysiskt möte efter årsskiftet och planerar därför en workshop i på Hotel Statt Hässleholm fredag 15 jan 2021. Programmet för workshopen kommer att publiceras i början av hösten. Vid frågor kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.se

Kort om innehållet

Vi kommer att presentera hur det framtida regionala arbetet kommer att se ut, till exempel skapandet av en regional MDK för bäckencancerrehabilitering. Den reviderade versionen av nationella Vägledningen för bäckencancerrehabilitering kommer också att presenteras. Andra områden som kommer att beröras är kartläggning av kompetenser, perkutan tibialisnervstimulering och lymfödembehandling.

Tid: Fredag 2 oktober 2020, kl 9.00--12.00
Plats: webinarie, länk kommer vid senare tillfälle
Målgrupp: All personal som kommer i kontakt med aktuell patientgrupp.
Anmälan: behövs inte.