MENY

Workshop om bäckencancerrehabilitering

Det har nu gått nästan fyra år sedan vi höll den första regionala workshopen om bäckencancerrehabilitering. Den blev ett avstamp för att utveckla arbetet med rehabilitering för patienter som genomgått behandling för cancer i bäckenet i vår region, och en hel del har hänt sedan dess.

Arbetet går nu in i en ny fas i och med att regionala samordnare för bäckencancerrehabilitering på SUS kommer att finnas på plats i början av 2020 tillsammans med en regional patientprocessledare.

Vid workshopen kommer vi att presentera hur det framtida regionala arbetet kommer att se ut, till exempel skapandet av en regional MDK för bäckencancerrehabilitering. Den reviderade versionen av nationella Vägledningen för bäckencancerrehabilitering kommer också att presenteras. Vi kommer även att ha fallbaserade diskussioner om olika tillstånd tillsammans med en panel av experter. Andra områden som kommer att beröras är kartläggning av kompetenser, perkutan tibialisnervstimulering och lymfödembehandling.

Detaljerad agenda kommer.

Tid: Fredag 20 mars 2020, kl 9.00-16.00
Plats: Hotel Statt, Hässleholm
Målgrupp: All personal som kommer i kontakt med aktuell patientgrupp.
Anmälan: Sista anmälningsdag: 20 februari.

Anmälan


Sidan uppdaterad: 8 januari 2020